PISMA PROCESOWE
I PRZEDPROCESOWE
PORADY
PRAWNE
ZASTĘPSTWO
PROCESOWE
SPORZĄDZANIE
I OPINIOWANIE UMÓW
MEDIACJE
I NEGOCJACJE
BIEŻĄCA OBSŁUGA
PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Jak napisać pozew o rozwód?
 • Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?
 • Czy należą mi się alimenty od byłego małżonka?
 • Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem?
 • Jak odrzucić spadek?
 • W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości?
 • Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
 • Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?
 • Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?
 • W jaki sposób zarejestrować spółkę z o.o.?
 • Jak dostosować moje przedsiębiorstwo do nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) ?
 • Czy należy mi się odszkodowanie za błąd medyczny?
 • Jak odzyskać pieniądze z trzeciego filaru?
 • Czy mogę odstąpić od umowy?
 • Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?
 • W jaki sposób zabezpieczyć prawa autorskie?
 • Kiedy należy zgłosić stalking?
 • Gdzie zgłosić oszustwo internetowe?


Jeżeli zadajesz sobie te lub podobne pytania, spotkanie z adwokatem jest dobrym rozwiązaniem.
Przyjdź. Porozmawiajmy. Znajdę rozwiązanie Twojego problemu.